Uppdaterad: 2023-12-11

Systemutveckling

Digital LIA-bok

Vår digitala LIA-bok är en lösningen för alla inom Lärande i arbete (LIA) – studerande, handledare, lärare och utbildningsledare. Den webbaserade plattformen inte bara förenklar dokumentationen av LIA-aktiviteter, utan sparar också värdefull tid för lärare och utbildningsledare. Med dess användarvänliga gränssnitt och tillförlitliga datahantering, underlättar LIA-boken kommunikationen och ger analyser, vilket effektiviserar hela utbildningsprocessen. Oavsett utbildningsmiljö, LIA-boken anpassar sig och är tillgänglig på alla enheter med internet. Tala med oss om en tidsbesparande och effektiv LIA-process med LIA-boken – din partner i modern utbildning.

Digital LIA-bok för YrkeshögskolanDigital LIA-bok för Yrkeshögskolan

FÖR DEN STUDERANDE

LIA-boken är en viktig och värdefull handling. Nu kan du alltid nå den via telefonen, plattan eller datorn – tillgänglig vid alla tillfällen och säkert sparad.

FÖR HANDLEDAREN

Utför alla bedömningar och skriv kommentarer direkt och digitalt utan krångel.

FÖR LÄRAREN OCH UTBILDNINGSLEDAREN

Ger full överblick av studerande och deras framsteg under LIA-perioderna. Enkla rapporter för utförda timmar, aktiviteter och bedömningar.

© Copyright - MW marketing AB