MW
MARKETING

Mörtbergsvägen 7 | 139 36 Värmdö | info@mwmarketing.se

EFFEKTIV IR- OCH MARKNADSKOMMUNIKATION

Vi hjälper företag med strävan att utveckla sin försäljning, varumärke och marknadsnärvaro genom strategiskt och praktiskt marknads- och informationsstöd.

  • Marknadskommunikation
  • IR-stöd – Pressmeddelanden och presentationer
  • Produkt/erbjudandetexter och systembeskrivningar på kundens villkor
  • Praktiskt och rådgivande strategiskt arbete i sälj- och marknadsprocesser
  • Kund- och målgruppsanalyser

En extern resurs som fokuserar på uppdrag och mål – inget annat.