END-TO-END VISUALISERING

Samtliga transaktioner – på sekundnivå, i realtid

Vår analys utgår alltid från användarens upplevelse