Kort om

Performance Management

Performance Management är metoder, tjänster och lösningar för att mäta, analysera och visualisera dataflöden, paket, metadata och transaktioner genom delar av eller hela IT-systemet.

Syftet är att optimera datatrafiken för högsta effektivitet och att minimera driftstörningar i IT-stödet. Larm kan triggas vid valda nivåer på belastning eller störning för att, med precision, snabbt kunna åtgärda problemet. Förändringar kan simuleras, effekten av genomförda förändringar mätas och tjänster jämföras mot avtal och SLA. 

Verksamheter som är beroende av sitt IT-stöd har en stor effektivitets- och besparingspotential att finna i Rebendos Performance Management.


Nedan utgår från Rebendos arbetssätt och erbjudande – Vi representerar en Best-of-Best systemportfölj inom transaktion, integration och visualisering. Vår vardag innebär realtidshantering av paket- och metadata med en oöverträffad granularitet på sekundnivå med integration till olika datakällor.

Läs mer om de olika begreppen och funktionerna.