ÖVERVAKNING
IT-INFRASTRUKTUR

IT-infrastrukturen är en kritisk del i applikationsflödet. Om IT-intrastrukturen fallerar kommer även applikationerna att göra det.