ÖVERVAKNING
APPLIKATIONSKOD

Kontinuerlig överblick av samtliga kod-transaktioner, internt och externt, med full call stack och 1 sekunds granularitet av data.