Svarstidsanalys

Samtalen till helpdesk ökar, klagomålen strömmar in!

När ingen riktigt vet varför svarstiderna ökat dramatiskt behövs en oberoende prestandaanalys av den uppkomna situationen.

Rebendo kan snabbt och effektivt utföra komplexa mätningar som kan lämna svar på vilken del av infrastrukturen som har störst prestandaproblem – Klient-, Nätverk- eller Serversidan.

Svarstids- och nätverksanalys

Rebendos lösning förenar avancerad applikations- och transaktionsinsikt med omfattande övervakning och analys av slutanvändarupplevelse och djup nätverksintelligens för visualisering av systemsamband och eventuella prestandaproblem. Vi hjälper kunden att upptäcka var och när flaskhalsar uppstår, vilket innebär att kunden snabbt och effektivt kan åtgärda eventuella fel och få effektivare processer för både utveckling och produktion.

Rebendos lösning levererar:

  • Analytisk behandling i flera steg oberoende av hastighet och media.
  • Omfattande nätverks- och applikationsinsikt för traditionella applikationer och webbapplikationer, VOIP- och videokvalitetskontroll samt prestandaanalys av databaser.
  • Molnbaserade tjänster.

Effekterna och fördelarna är bl a:

  • DPI, applikationsigenkänning (deep packet inspektion)
  • Övervakning av slutanvändarupplevelse för webbapplikationer (EUE)
  • Uppdelning av svarstid/reaktionstid i silos/teknikområden
  • Transaktionsanalys av databaser
  • Kontinuerlig VOIP- och videoövervakning
  • Riklig nätverksinformation och applikationsdata

Rebendo problemlöser – Svarstid reducerad från 25 till 0,2 sekunder

SilverRail, tidigare LINKON, är ett teknikföretag inom resebranschen med verksamhet i fyra länder och med en global kundbas. SilverRail utvecklar och erbjuder försäljnings-, distributions- och avräkningssystem för resor och kringtjänster i Skandinavien till reseproducenter, återförsäljare och resenärer.

När man lanserade sitt nya bokningssystem uppstod stora problem med långa svarstider. Frustrerade användare övergav sina bokningar och intäkterna rasade. Man hade svårigheter med att diagnosticera prestandaproblemen i det komplexa bokningssystemet, som bestod av ett flertal applikationer, system och databassökningar.

Rebendos analys och rekommendation gav det SilverRail den överblick och den insyn de behövde för att ringa in problemet och fastställa orsakerna. Tack vare den efterföljande åtgärden och lösningen minskade svarstiderna i bokningssystemet från 25 sekunder till 0,2 sekunder.

Numera kan IT-avdelningen upptäcka och åtgärda prestandaproblem på ett tidigt stadium i en miljö där miljontals databassökningar görs dagligen. Onormala beteenden eller driftsstörningar uppmärksammas och felsökningen blir snabbare och mer tillförlitlig. Slutanvändarna är nöjda och reseföretagen sparar tid och pengar.

FLER TJÄNSTER
© Copyright - MW marketing AB